Villahemförsäkring logo
Villahemförsäkring bakgrund

Sensor villaförsäkring


För dig som letar efter en bra villaförsäkring till din bostad så är Sensor Försäkring ett fenomenalt val att överväga.

Sensor Försäkring villaförsäkring kortfattat

Ger dig omfattande skydd för ditt hem och din familj vid olyckor och skador. Ersättning för stöld, brand, vattenskador och mer. Reseskydd, rättsskydd och överfallsskydd ingår för din trygghet.

  • Sensor Försäkring villaförsäkring

Villahemförsäkring

Med denna försäkring kan du känna dig trygg och skyddad vid eventuella oväntade händelser. En av de stora fördelarna är att Sensor täcker skador på både egendom och fastighet. Du får ersättning vid exempelvis inbrott, brand, vattenskador och även om något skulle gå sönder i kyl eller frys. Detta skydd sträcker sig till en högsta ersättningssumma för lösöre som du själv väljer, med en miniminivå på 1 000 000 kr.

En annan fördel med Sensor villaförsäkring är det omfattande reseskyddet. Detta gäller inte bara när du övernattar utanför din bostadsort, utan även under de första 45 dagarna på resa utanför Norden. Du kan vara trygg i vetskapen om att du får ersättning för sjukvårdskostnader, medicin och resor vid olycksfall eller akut sjukdom. Dessutom inkluderas möjligheten till hemresa till Sverige om något allvarligt inträffar hemma.

örutom dessa fördelar inkluderar Sensor villaförsäkring även rättsskydd och ansvarsskydd. Du kan känna dig trygg vid eventuella tvister som kan prövas i allmän domstol, då försäkringen täcker ombuds- och rättegångskostnader i vissa fall. Vid skadeståndskrav utreder Sensor om du är ansvarig och förhandlar för din räkning. Försäkringen ersätter även eventuella rättegångs- och skadeståndskostnader upp till 5 000 000 kr per försäkringsår och skada. Med Sensor villaförsäkring får du ett heltäckande skydd för ditt hem och din familj, vilket ger dig trygghet och säkerhet i vardagen.

Skaffa villaförsäkring hos Sensor Försäkring

Så skaffar du villaförsäkring hos Sensor Försäkring

Se ditt pris

Ange uppgifter om dig och ditt hem på Sensor Försäkrings hemsida för att se pris.

Villkor

Läs igenom villkoren noga så du förstår vad som täcks av villaförsäkringen.

Startdatum

Välj om du vill att försäkringen börjar gälla direkt eller längre fram.

Omdöme

Villahemförsäkring bakgrund
Intresserad av Sensor Försäkring?

Se ditt pris